Klimaatadaptatie Euvelgunne

Euvelgunne koploper bij het nemen van maatregelen tussen Hunze en Winschoterdiep

Waarom klimaatmaatregelen?

Veel bedrijventerreinen kampen met de gevolgen van klimaatverandering. Zo ook bedrijventerrein Euvelgunne in Groningen. Maar daar is iets aan te doen.

Op deze website leest u over de maatregelen die op Euvelgunne zijn genomen. Concrete, haalbare oplossingen die ook elders kunnen worden toegepast. 

Wij willen u inspireren

Wij hopen u hiermee te inspireren om ook bij uw bedrijf, op uw bedrijventerrein of binnen uw gemeente of waterschap klimaatmaatregelen te nemen.

Klimaatadaptatie Euvelgunne is een samenwerking van:

  • Gemeente Groningen
  • Waterschap Noorderzijlvest
  • ZO
  • Hanzehogeschool Groningen
  • Hunze en Aa's
  • Regio Groningen-Assen

Type maatregelen

Maatregelen kunnen grofweg worden ingedeeld in twee typen, namelijk maatregelen gericht op het afvoeren van regenwater en maatregelen gericht op het bergen & benutten ervan.

Maatregelen

Afvoeren

Denk hierbij aan afvoeren naar het oppervlaktewater of naar het grondwater (infiltreren).

Bergen & benutten

Het gaat hier bijvoorbeeld om opvang van water in vijvers of laagtes. Of om benutting van regenwater voor toiletspoeling of koeling.