Nieuws

Webinar biedt nieuwe inzichten
13 april 2021
Webinar biedt nieuwe inzichten

Webinar biedt nieuwe inzichten

Het webinar Klimaatregelen Euvelgunne van 30 maart was een groot succes. Het doel was: laten zien hoe klimaatproblemen, zoals wateroverlast, op bedrijventerreinen kunnen worden aangepakt. De bedrijven en andere betrokken partijen spraken over hun innovatieve oplossingen, die allereerst de problemen aanpakken maar daarnaast ook meerwaarde creëren.

Die meerwaarde neemt op Euvelgunne verschillende vormen aan. Zo dragen de oplossingen bij aan de biodiversiteit, landschappelijke kwaliteit, bestrijding van verdroging en een beter werkklimaat. Bovendien gebruiken bedrijven het overtollige water als spoelwater en koelwater, en voor de productie van regenwaterjenever.

De verhalen over deze veelzijdige aanpak boden veel mensen nieuwe inzichten. Thuy Do van de gemeente Rotterdam zei bijvoorbeeld: ‘In de toekomst hebben we misschien helemaal geen riolering meer nodig op bedrijventerreinen.’ De ondernemers op Euvelgunne laten nu al zien dat zij hun eigen afvalwater als grondstof kunnen gebruiken.

Het volledige webinar is terug te kijken via deze link. En wie nog meer verdieping wil, kan ook de chatvragen en de mentimeterresultaten nog bekijken.