Klimaatadaptatie Euvelgunne

Over het project

Waarom dit project?

Bij hevige buien raakte de riolering op bedrijventerrein Euvelgunne overbelast. Dat leidde niet alleen tot wateroverlast op het terrein zelf, maar ook tot overstorten in het centrum van Groningen. Dit kaartje toont de plekken met de meeste wateroverlast.

Om deze en ergere wateroverlast in de toekomst te voorkomen is het project Klimaatregelen Euvelgunne opgezet. Het project is in 2023 afgerond. Een flink aantal bedrijven heeft al maatregelen genomen. Een paar bedrijven nemen in 2024 nog maatregelen. Op deze website, die het komende jaar nog regelmatig wordt geüpdatet, leest u:

 • Wat bedrijven kunnen doen om de afvoer van regenwater via het riool te voorkomen.
 • Wat dergelijke maatregelen het bedrijf zelf opleveren.
 • Hoe de maatregelen tegelijk kunnen bijdragen aan andere maatschappelijke doelstellingen, zoals drinkwater besparen, hittestress voorkomen, of verdroging tegengaan.

Andere bedrijven en bedrijventerreinen kunnen profiteren van de opgedane kennis en ervaringen. De projectgroep heeft alles samengevat in een evaluerend rapport, met tips en aanbevelingen voor soortgelijke projecten in Noord-Nederland. Het rapport kunt u hier downloaden. Het in het rapport genoemde voorbeeldenboek vindt u hier.

Naast Klimaatregelen Euvelgunne is er nog een project opgezet: Data Gestuurd Rioolbeheer (DGR). Dit project onderzoekt of relatief schoon rioolwater bij hevige buien wellicht direct op het Winschoterdiep kan worden geloosd. Informatie over het DGR-project is te vinden op deze website.

In het project werken samen:

In het project werken samen:

 • Bedrijvenvereniging ZO
 • Gemeente Groningen
 • Waterschap Hunze en Aa’s
 • Waterschap Noorderzijlvest
 • Hanze Hogeschool Groningen

De eerste fase van het project werd mede mogelijk gemaakt met financiële steun van de Regio Groningen-Assen.

  • ZO
  • Gemeente groningen
  • Hunze en Aas
  • Noorderzijlvest
  • Hanzehogeschool
  • Regio Groningen Assen
  Doel van de maatregelen:

  Doel van de maatregelen:

  Alle maatregelen beogen het verminderen van de hoeveelheid regenwater die via de riolering naar de rioolwaterzuivering stroomt.

  Waar we tegelijk naar streven met de maatregelen:

  Waar we tegelijk naar streven met de maatregelen:

  • Vermindering van hittestress en fijnstofbelasting
  • Gebruik van regenwater als grondstof
  • Versterking van de lokale waterhuishouding
  • Vergroting van de biodiversiteit
  • Vergroting van de landschappelijke waarden
  • Verbetering van het lokale werkklimaat
  Monitoring

  Monitoring

  Op bedrijventerrein Euvelgunne worden verschillende maatregelen genomen. We vinden het belangrijk om de ervaringen met deze maatregelen vast te leggen. Samen met de Hanzehogeschool in Groningen is een monitoringsprogramma opgezet. Studenten verzamelen regelmatig gegevens bij de deelnemende bedrijven. De monitoringsrapporten vindt u via onderstaande link.

   

  Podcast

  Podcast

  Hoe raken ondernemers enthousiast over klimaatadaptatie op een bedrijventerrein? Welke rol speelt een mini-natuurgebied hierin? Wat doet een afkoppelcoach? En hoe kun je met klimaatmaatregelen flink geld besparen? Op deze prikkelende vragen (en meer) geeft de nieuwe, inspirerende podcast over bedrijventerrein Euvelgunne antwoord.

  Nieuwsgierig geworden? Beluister de podcast op Spotify via deze link.

  Bekijk ook deze korte, informatieve video over Klimaatadaptatie Euvelgunne: