Over het project

Monitoringsrapporten

De volgende monitoringsrapporten zijn beschikbaar:

  • Infiltratiemetingen bij Salomons en UCP, 1 dec. 2020: rapportage in voorbereiding.