Klimaatadaptatie Euvelgunne

Bedrijfsverzamelgebouw CNB-projecten

Minder regenwater naar riolering

Bijdrage aan sponswerking watersysteem

Verkoeling buitenklimaat

Verbetering biodiversiteit

Groene werkomgeving

Positief effect waarde pand

Bereikte effecten

Waterketen

 • 3300 m³ minder regenwater naar riolering
 • Minder rioolwateroverstorten
 • Minder water op straat
 • De waterzuivering Garmerwolde werkt beter

Watersysteem

 • 3300 m³ regenwater infiltreert naar het ondiepe grondwater
 • Draagt bij aan de sponswerking van het watersysteem
 • Voorkomt wateroverlast als gevolg van piekafvoeren

Klimaat buiten

 • De wadi warmt de omgeving minder snel op dan verhard oppervlak
 • Door de verdamping van de planten is er in de zomer sprake van een verkoelend effect

Biodiversiteit

Meer insecten en planten.

Landschap

Positief ervaren door het ‘natuurlijke’ karakter

Medewerkers

Ervaren groene werkomgeving positief

Bedrijfsvoering

De verzorgde omgeving heeft mogelijk een positief effect op de waarde van het pand

Uitgevoerde maatregelen

 • Afkoppelen 4600 m² verhard oppervlak
 • Aanleg wadi
 • Inzaai grasmengsel

Afkoppeling regenwater

 • De regenpijpen zijn buiten het pand afgekoppeld van de riolering
 • Ze stromen uit in de wadi
Wadi

Wadi

 • Het perceel wordt aan alle zijden omgeven door een ondiepe wadi
 • Maximale diepte 60 cm – mv
 • Totale bergingscapaciteit 150 m³
 • Overstort naar riolering bij buien >> 32 mm/4 uur (ontwerp)
 • Geen grondverbetering toegepast
Maatregelen biodiversiteit

Maatregelen biodiversiteit

 • Inzaai grasmengsel
Contactgegevens Bedrijfsverzamelgebouw CNB-projecten

Dhr. C. Beudeker
Borgweg 83
9608 TG Westerbroek

Contactgegevens Gemeente Groningen

Willem Huizing Buiter
Duinkerkenstraat 45 Groningen