Klimaatadaptatie Euvelgunne

BMN Bouwmaterialen

Minder regenwater naar riolering

Innovatief imago bedrijf

Bijdrage dynamiek beek

Besparing op drinkwater

Betrokkenheid medewerkers

Bereikte effecten

Waterketen

 • 224.000 m³ minder regenwater naar riolering
 • Minder rioolwateroverstorten
 • Minder water op straat
 • RWZI Garmerwolde werkt beter

Watersysteem

 • 224.000 m³ regenwater stroomt af naar de Hunze
 • Draagt bij aan de natuurlijke dynamiek van de beek

Medewerkers

 • Zien en ervaren dagelijks de besparing op drinkwater; zij kunnen dit onder de aandacht brengen bij klanten

Bedrijfsvoering

 • Geen nadelige gevolgen voor de bedrijfsvoering
 • Er is een geringe besparing op de drinkwaterrekening (€ 500,- per jaar)
 • Maatregelen dragen bij aan innovatief imago van het bedrijf

Uitgevoerde maatregelen

 • Afkoppelen 7.370 m² dak
 • Afkoppelen 19.980 m² opslag- en parkeerterrein
 • Gebruik deel regenwater voor toiletspoeling
 • Afvoer resterend regenwater naar oppervlaktewater
 • Mee-afkoppelen 2.200 m² openbaar terrein

Afkoppeling regenwater

 • De regenpijpen zijn afgekoppeld van de riolering en aangesloten op een regenwaterriool
 • De straatkolken op het terrein zijn ook op het regenwaterriool aangesloten
 • Het regenwaterriool loopt onder de Gotenburgerweg naar de Hunze
Gebruik regenwater

Gebruik regenwater

 • Het regenwater van het dak wordt grof gefilterd
 • Dit wordt in drie inpandige, bovengrondse tanks opgeslagen
 • Totale opslagcapaciteit is 12.000 liter (3x 4.000 liter)
 • Een pompsysteem (RAINMASTER Favorit 20) verpompt het regenwater naar de toiletten
 • Er zijn 12 toiletten en 7 urinoirs op aangesloten
Afkoppeling openbaar terrein

Afkoppeling openbaar terrein

 • Het regenwaterriool van BMN kruist de Gotenburgweg. De aanwezige straatkolken zijn tegelijk ook aangesloten op het regenwaterriool, waardoor nog een extra 2.200 m² verhard oppervlak kon worden afgekoppeld
Contactgegevens Gemeente Groningen

Willem Huizing Buiter
Duinkerkenstraat 45 Groningen