Groener stedelijk landschap

Er is tegenwoordig meer aandacht voor de landschappelijke inrichting van bedrijventerreinen, en dat is logisch. Bedrijventerreinen met veel groen worden over het algemeen beter gewaardeerd. Bovendien is het buitenklimaat er beter.

Wadi met insectenhotel bij Salomons Metalen
Voorbeelden

Er zijn weinig extra middelen nodig om een grote positieve bijdrage te leveren aan de landschappelijke aankleding van het bedrijventerrein. Dat kan bijvoorbeeld door wadi’s als een groene verbindingszone aan te leggen. Of door ze van hoger opgaand groen te voorzien, zoals in een rain garden.

Bij vijf bedrijven zijn de maatregelen zo uitgevoerd dat ze een extra bijdrage leveren aan de vergroening.