Verkoeling buitenklimaat

Stedelijke gebieden zijn hitte-eilanden. Bedrijventerreinen, met hun donkere platte daken en hun grote oppervlakten verharding, gelden daarbinnen vaak nog als hotspots. Daar worden geregeld extra hoge temperaturen gemeten.

Afgezien van de temperatuur leidt de aanwezigheid van fijnstof in de lucht ook nog tot een lokaal slechte luchtkwaliteit. Groenvoorzieningen en waterpartijen hebben door verdamping een groot verkoelend effect op het lokale buitenklimaat. Bovendien vangen ze fijnstof af.

Wadi met insectenhotel bij Salomons Metalen
Maatregelen

Maatregelen voor het tijdelijk opslaan van regenwater (op het dak of in de bodem) hebben een mooi bijkomstig effect. Ze zorgen ervoor dat er meer water kan verdampen, en dragen zo bij aan een beter lokaal klimaat.

Voorbeelden van zulke maatregelen zijn:

Met de maatregelen tot nu toe zijn inmiddels 6 wadi’s aangelegd en zijn twee kantoorpanden voorzien van groene daken.