Tijdelijke berging van regenwater

Groene daken

Een groen dak bestaat (van onder naar boven) uit een drainagelaag, een substraat en een vegetatie.

De drainagelaag zorgt bij excessieve regenval voor een snelle afvoer van overtollig regenwater. Het substraat zorgt voor de waterberging en dient voor de beworteling van de vegetatie. De vegetatie houdt het substraat op zijn plek.

Het substraat vertraagt de afvoer van het regenwater. De afvoerpiek wordt daardoor afgevlakt, waardoor het riool minder zwaar wordt belast. Hoe dikker het substraat, hoe meer water er geborgen kan worden en hoe groter het vertragingseffect is.

De planten zorgen ervoor dat een deel van het regenwater verdampt. Hoeveel water er verdampt, hangt af van de soort beplanting. Bij een sedumdak is het effect beperkt, want  sedums zijn planten die weinig verdampen. Een sedum-kruidendak verdampt meer.

Op Euvelgunne zijn groene daken aangelegd in combinatie met wadi’s. Daarmee is extra berging gerealiseerd. Bovendien draagt dit bij aan de biodiversiteit, het binnenklimaat, de levensduur van het dak en het verminderen van de hittestress op het bedrijventerrein.

Sedumdak

Sedumdak

Een sedumdak heeft een relatief dunne laag substraat (3 cm). De dakbelasting blijft daarmee beperkt tot  90 kg/m². Het waterbergend vermogen is beperkt tot zo’n 10 mm. In droge perioden droogt het substraat geheel uit. Maar sedums zijn vetplanten die goed tegen zeer droge omstandigheden kunnen.

Sedums bloeien uitbundig en dragen daarmee bij aan de voedselvoorziening van bijen, hommels en andere insecten.

Toegepast bij

Sedum-kruidendak

Sedum-kruidendak

Een sedum-kruidendak heeft een dikkere laag substraat (4 - 5 cm). De dakbelasting is daarmee wat hoger (125 kg/m²) dan bij een sedumdak. Daardoor is het waterbergend vermogen ook hoger: tot zo’n 15 mm. In droge perioden droogt het substraat iets minder snel uit.

Dit dak is behalve met sedums ook beplant met andere kruiden, zoals kleine anjersoorten en grasklokjes. Een sedum-kruidendak biedt meer waarde aan biodiversiteit, omdat er een volwaardigere en gevarieerdere biotoop aanwezig is dan bij een sedumdak.  

Toegepast bij

Polderdak

Polderdak

Een polderdak heeft onder de laag substraat (4-5 cm) nog een extra laag voor waterberging. Het waterbergend vermogen is hierdoor tot zo'n 50 mm hoger dan bij een sedum-kruidendak. De dakbelasting is ook nog wat hoger (200 kg/m²). In droge perioden droogt het substraat minder snel uit.

Dit dak kan ook worden voorzien van een peilbeheersingssysteem. Net als een sedum-kruidendak biedt een polderdak meer waarde aan biodiversiteit, door de volwaardigere en gevarieerdere biotoop.   

Toegepast bij

  • Nog niet toegepast