Klimaatadaptatie Euvelgunne

United Care Products

Minder regenwater naar riolering

Bijdrage sponswerking watersysteem

Verkoeling door verdamping

Verbetering biodiversiteit

Prettiger binnenklimaat

Moderne groene uitstraling

Bereikte effecten

Waterketen

 • 1100 m³ minder regenwater naar riolering (90%)
 • Minder rioolwateroverstorten
 • Minder water op straat
 • De waterzuivering Garmerwolde werkt beter

Watersysteem

 • 1000 m³ regenwater infiltreert naar het ondiepe grondwater
 • Draagt bij aan de sponswerking van het watersysteem
 • Voorkomt wateroverlast als gevolg van piekafvoeren

Klimaat

 • Afvangen van fijnstof door het groene dak
 • Positieve invloed op buitenklimaat door verdamping
 • ’s Zomers koeler in het kantoor door het groene dak

Biodiversiteit

 • Beplanting van sedumdak en wadi dragen bij aan de lokale biodiversiteit (planten én insecten)

Medewerkers

 • Prettiger binnenklimaat door het groene dak

Bedrijfsvoering

 • Bezuiniging op aanschaf en energieverbruik airco
 • Het bedrijf krijgt een moderne, groene uitstraling

Uitgevoerde maatregelen

 • Afkoppelen 1.500 m² dak
 • Aanleg groen dak van 270 m²
 • Aanleg wadi met infiltratiekratten
 • Aanpassing regenwaterafvoeren richting wadi

Afkoppeling regenwater

 • De regenwaterafvoeren van het Pluvia-systeem zijn inpandig aangepast, zodat ze naar achteren toe afwateren
Wadi

Wadi

 • De wadi bevat een infiltratiesleuf met infiltratiekratten. Hierdoor wordt de totale oppervlakte van de wadi met 35% gereduceerd
 • In de wadi kunnen buien tot 27,5 mm/4 uur geborgen worden
 • Er is een overstortvoorziening voor het geval er grotere buien optreden
 • Na ca 15 uur is de wadi weer leeg en kan een nieuwe bui worden ontvangen
Groen dak

Groen dak

 • Boven het kantoor is een sedumdak aangebracht
 • Hier is een beperkte berging van regenwater mogelijk (max 10 mm)
 • Het dak heeft vooral een positief effect op de klimaatbeheersing in het kantoor
 • De eigenaar heeft besloten de aanvankelijk voorgenomen airco vooralsnog niet te plaatsen
Contactgegevens United Care Products

Bremenweg 5
9723 TC Groningen

Contactgegevens Gemeente Groningen

Willem Huizing Buiter
Duinkerkenstraat 45 Groningen