Klimaatadaptatie Euvelgunne

Olijslager

Minder regenwater naar riolering

Besparing op drinkwater

Prettiger werkklimaat

Verbetering biodiversiteit

Positief effect waarde pand

Bereikte effecten

Waterketen

 • Helemaal geen water meer naar riolering
 • Minder rioolwateroverstortingen
 • Minder water op straat
 • De waterzuivering Garmerwolde werkt beter

Watersysteem

 • 1700 m³ regenwater infiltreert jaarlijks naar het ondiepe grondwater
 • Draagt bij aan de sponswerking van het watersysteem
 • Voorkomt wateroverlast als gevolg van piekafvoeren

Klimaat

 • Afvangen van fijnstof door het groene dak
 • Positieve invloed op buitenklimaat door verdamping
 • ’s Zomers koeler in het kantoor door het groene dak

Biodiversiteit

 • Beplanting op sedum-kruidendak en wadi’s dragen bij aan de lokale biodiversiteit (planten én insecten)

Medewerkers

 • Prettiger binnenklimaat door het groene dak
 • Ervaren de besparing op drinkwater en kunnen dit uitdragen naar klanten

Bedrijfsvoering

 • Er is enige besparing op de drinkwaterrekening (€ 70,- per jaar)
 • Maatregelen dragen bij aan groen en innovatief imago van het bedrijf

Uitgevoerde maatregelen

 • Afkoppelen 1.420 m² dak
 • Afkoppelen 890 m² erf
 • Gebruik deel regenwater voor toiletspoeling
 • Aanleg groen dak van 210 m²
 • Aanleg 2 eenvoudige wadi’s
 • Aanleg helofytenfilter voor verwerking toiletwater

Afkoppeling regenwater

 • Al het water van dak en erf wordt afgekoppeld van de riolering
 • Het water van het dak wordt deels benut
 • Het regenwater dat niet wordt gebufferd of benut gaat naar twee wadi’s
 • Het totaal aan voorzieningen is gedimensioneerd op buien van 20 mm per dag.
 • Voor extreme situaties is een overloop naar de riolering aangebracht.
Gebruik regenwater

Gebruik regenwater

 • 60 m³ regenwater van het dak wordt hergebruikt voor toiletspoeling
 • De toiletgroep bestaat uit 3 toiletten en 1 urinoir
 • Het water gaat eerst naar een ondergrondse tank van 10 m³
 • Vanwege de kleur (bruinig door het groene dak) krijgt dit water een actiefkoolfiltratie
Groen dak

Groen dak

 • Boven het kantoor is een sedum-kruidendak van 210 m² aangelegd
 • Het substraat is 25% dikker dan bij een gewoon sedumdak
 • Hierdoor kan meer water worden geborgen en is de isolerende waarde hoger
 • De kruiden zorgen voor een grotere biodiversiteit dan een groen dak met alleen sedums
Wadi’s

Wadi’s

 • Er zijn twee wadi’s aangelegd
 • Ze ontvangen het water van het erf en het deel van het dakwater dat niet wordt gebufferd of benut
 • Het afvalwater uit toiletgroep en keuken gaat naar een helofytenfilter
 • Het gezuiverde water uit het helofytenfilter gaat ook naar de wadi’s
Contactgegevens Olijslager

Gotenburgweg 36
9723 TM Groningen

Contactgegevens Gemeente Groningen

Willem Huizing Buiter
Duinkerkenstraat 45 Groningen