Klimaatadaptatie Euvelgunne

Salomon's Metalen

Minder regenwater naar riolering

Bijdrage aan sponswerking watersysteem

Verkoeling buitenklimaat

Verbetering biodiversiteit

Groene werkomgeving

Positief effect waarde pand

Bereikte effecten

Waterketen

 • 5400 m³ minder regenwater naar riolering (90%)
 • Minder rioolwateroverstorten
 • Minder water op straat
 • De waterzuivering Garmerwolde werkt beter

Watersysteem

 • 5400 m³ regenwater infiltreert naar het ondiepe grondwater
 • Draagt bij aan de sponswerking van het watersysteem
 • Voorkomt wateroverlast als gevolg van piekafvoeren

Klimaat buiten

 • De wadi warmt de omgeving minder snel op dan verhard oppervlak
 • Door de verdamping van de planten is er in de zomer sprake van een verkoelend effect

Biodiversiteit

 • Meer insecten en planten. Door de verschillen in microklimaat, het insectenhotel en het grote aantal waardplanten is er een grote bijdrage aan de lokale biodiversiteit

Landschap

 • Positief ervaren door het ‘natuurlijke’ karakter

Medewerkers

 • Ervaren ‘groene’ lunchplek positief, zeker tijdens warme dagen

Bedrijfsvoering

 • De verzorgde omgeving heeft mogelijk een positief effect op de waarde van het pand

Uitgevoerde maatregelen

 • Afkoppelen 7.500 m² dak
 • Aanleg biodiversiteitswadi
 • Inzaai bloemrijk mengsel
 • Aanleg insectenhotel
 • Plaatsing picknickbanken

Afkoppeling regenwater

 • De regenpijpen zijn buiten het pand afgekoppeld van de riolering
 • Ze stromen uit in de wadi
 • Betonklinkers voorkomen erosie bij uitstroomopeningen
Wadi

Wadi

 • Een stroomgeul verbindt alle delen van de wadi met elkaar
 • Maximale diepte 60 cm – mv; oppervlakte 715 m²
 • Totale bergingscapaciteit 162 m³
 • Overstort naar riolering bij buien >> 25 mm/4 uur (ontwerp)
 • Infiltratiecapaciteit 20 mm per uur (eerste 6 uur)
 • Geen grondverbetering toegepast
Maatregelen biodiversiteit

Maatregelen biodiversiteit

 • Aanleg van hoogteverschillen en meandering zorgen voor micro-milieus
 • Inzaai bloemrijk mengsel type ‘Euvelgunne’ (De Cruydthoeck)
 • Inzaai grasmengsel NGW3 (De Cruydthoeck)
Contactgegevens Salomon's Metalen

Gotenburgweg 24
9723 TL Groningen

Contactgegevens Gemeente Groningen

Willem Huizing Buiter
Duinkerkenstraat 45 Groningen