Bijdrage aan sponswerking watersysteem

De klimaatverandering leidt tot meer en langdurigere droge periodes in de zomer. Het vasthouden van water in de ondergrond is daarom erg belangrijk. In plaats van regenwater naar de riolering te leiden, kunnen we het ook laten infiltreren in de bodem. Op die manier versterkt het de sponswerking van het watersysteem. Dat is goed voor de natuur en voor de waterbeheerder.

Voor de natuur is het goed als regenwater niet wordt afgevoerd maar eerst in de bodem wordt opgeslagen. Er is dan meer water beschikbaar in droge periodes.

Voor de waterbeheerder is het goed omdat als het water pas met enige vertraging wordt afgevoerd niet alles in een keer tot afvoer komt. Dat scheelt in de kosten voor gemalen. Bovendien hoeft er dan in een droge periode minder water te worden aangevoerd.

Waterdoorlatende verharding
Mogelijkheden

Opslag in de bodem leidt tot een win-win-situatie. Er zijn verschillende mogelijkheden om dit te doen, zoals:

  • Waterdoorlatende verharding (foto hiernaast)
  • Diverse soorten wadi's
  • Ondergrondse infiltratievoorzieningen

Meer over de mogelijkheden om regenwater te infiltreren naar het grondwater leest u hier.