Maatregelen

Infiltreren naar grondwater

Nederland verdroogt. Regenwater dat niet kan worden gebruikt voor andere doeleinden laten we bij voorkeur in de bodem infiltreren. De bodem zuivert het water en fungeert als waterbuffer voor droge perioden. Is er genoeg water in de bodem geïnfiltreerd, dan stroomt de rest vanzelf naar het oppervlaktewater.    

Infiltratie naar het grondwater kan op meerdere manieren. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van waterdoorlatende verhardingen, wadi’s of ondergrondse infiltratievoorzieningen. 

Het grote voordeel van infiltratie naar het grondwater is dat het helpt om de verdroging in Nederland te bestrijden. En bij hevige buien voorkomt de bufferende werking van de bodem wateroverlast in laaggelegen delen van Nederland.

Waterdoorlatende verharding

Waterdoorlatende verharding

Opslagplaatsen en parkeerterreinen kunnen van waterdoorlatende verharding worden voorzien. Regenwater infiltreert soms door de steen, soms door de voegen direct naar het onderliggende zandpakket.

Er zijn tal van producten op de markt. Sommige lijken op gewone klinkers. Andere, zoals grasbetonklinkers, zijn juist bedoeld om er gras doorheen te laten groeien. Soms wordt ook onder de verharding nog een voorziening aangebracht om extra water op te slaan of het water te zuiveren.

Waterdoorlatende verharding is een eenvoudige manier om regenwater naar het grondwater af te voeren. Daarbij moet wel worden voorkomen dat de bodem vervuilt.

Toegepast bij

Wadi

Wadi

Een wadi is een bovengrondse infiltratievoorziening die herkenbaar is als een laagte in het terrein. Deze is meestal enige decimeters diep en loopt bij een bui vol met regenwater. Na enige uren tot een à twee dagen is hij weer droog. Om overstromen van de wadi te voorkomen, wordt meestal een overloop naar de riolering aangebracht. Bij extreme buien kan een teveel aan water dan alsnog naar de riolering (of eventueel naar het oppervlaktewater) lopen.

Wadi’s kunnen op allerlei wijzen worden uitgevoerd en dus worden aangepast aan de eisen en wensen van de eigenaar. 

Lees meer
Ondergrondse infiltratievoorzieningen

Ondergrondse infiltratievoorzieningen

Ondergrondse infiltratievoorzieningen creëren onder het maaiveld ruimte om regenwater tijdelijk op te slaan. Van daaruit kan het in de bodem infiltreren.

Er zijn inmiddels zeer veel soorten infiltratievoorzieningen ontwikkeld. Soms gemaakt van steenwol met zeer veel poriën, soms van holle kratten. Sommige kunnen een grote bovenbelasting aan, zodat er zelfs vrachtwagens overheen kunnen rijden.

Voordeel van een ondergrondse infiltratievoorziening is dat het water tijdelijk kan worden opgeslagen zonder dat dit het gebruik van het terrein belemmert. Het systeem is bovendien eenvoudig te inspecteren en te onderhouden.

Toegepast bij