Klimaatadaptatie Euvelgunne

Feenstra

Minder regenwater naar riolering

Verkoeling buitenklimaat

Verbetering biodiversiteit

Verhoging waarde pand en innovatief imago bedrijf

Bijdrage aan sponswerking watersysteem

Groenere werkomgeving

Bereikte effecten

Waterketen

 • 1500 m³ minder regenwater naar riolering
 • Minder rioolwateroverstortingen
 • Minder water op straat
 • De waterzuivering Garmerwolde werkt beter

Watersysteem

 • 1500 m³ regenwater infiltreert naar het ondiepe grondwater
 • Draagt bij aan de sponswerking van het watersysteem
 • Voorkomt wateroverlast als gevolg van piekafvoeren

Klimaat

 • Door de verdamping van de planten is er in de zomer sprake van een verkoelend effect

Biodiversiteit

 • De beplanting draagt bij aan de bevordering van de lokale biodiversiteit

Landschap

De beplanting draagt bij aan de landschappelijke aankleding

Medewerkers

 • Prettige, groenere omgeving rond het bedrijf

Bedrijfsvoering

 • Verhoging waarde van het pand
 • Bijdrage aan het innovatieve imago van het bedrijf

Uitgevoerde maatregelen

 • Afkoppelen 940 m² dak
 • Afkoppelen 965 m² erf
 • Aanleg infiltrerende plantenbakken
 • Aanleg waterdoorlatende verharding met infiltratiekratten

Afkoppeling regenwater

 • De regenpijpen zijn afgekoppeld van de riolering
 • Het regenwater van het dak gaat deels naar de infiltrerende plantenbakken aan de voorkant van het pand
 • Bij grotere neerslaghoeveelheden loopt het water over in een wadi-achtige grindtuin
 • Het resterende deel van het dakwater (achterzijde) en van het erf wordt opgevangen in infiltratiekratten onder de parkeerplaats
 • Het totaal aan voorzieningen is gedimensioneerd op een bui van 20 mm per dag
 • Voor extreme situaties wordt een overloop naar de riolering aangebracht
 • Bij de dimensionering is geen rekening gehouden met gelijktijdige infiltratie
 • Afhankelijk van de bui-intensiteit zal de afvoer pas bij buien groter dan 20 mm in werking treden
Infiltrerende plantenbakken

Infiltrerende plantenbakken

 • Aan de voorkant van het bedrijfspand zijn plantenbakken geplaatst
 • Deze bakken zijn gemaakt van rioolbuizen en lopen in elkaar over
 • De plantenbakken zijn gevuld met waterdoorlatend substraat en infiltreren het water in de bodem
Grindtuin

Grindtuin

 • Bij grotere neerslaghoeveelheden loopt het water van het dak vanuit de plantenbakken over in een wadi-achtige grindtuin
Infiltratiekratten

Infiltratiekratten

 • Onder de parkeerplaats zijn Permavoid-infiltratiekratten geplaatst
 • De Permavoid-kratten bieden de mogelijkheid ervaring op te doen met infiltratiekratten met een hoge bovenbelasting
Contactgegevens Gemeente Groningen

Willem Huizing Buiter
Duinkerkenstraat 45 Groningen