Klimaatadaptatie Euvelgunne

Peitsman

Minder regenwater naar riolering

Innovatief imago bedrijf

Bijdrage aan sponswerking watersysteem

Verbetering biodiversiteit

Groener stedelijk landschap

Bereikte effecten

Waterketen

 • 2000 m³ minder regenwater naar riolering
 • Minder rioolwateroverstortingen
 • Minder water op straat
 • De waterzuivering Garmerwolde werkt beter

Watersysteem

 • 2000 m³ regenwater infiltreert naar het ondiepe grondwater
 • Draagt bij aan de sponswerking van het watersysteem
 • Voorkomt wateroverlast als gevolg van piekafvoeren

Biodiversiteit

 • Meer insecten, planten en vogels door de verschillende soorten beplanting.

Landschap

 • Groener en ‘natuurlijker’ stedelijk landschap

Bedrijfsvoering

 • De maatregelen dragen bij aan het innovatieve imago van het bedrijf

Uitgevoerde maatregelen

 • Afkoppelen 1870 m² dak
 • Afkoppelen 884 m² erf
 • Aanleg rain garden
 • Aanleg waterdoorlatende verharding met berging (Rain(a)Way-systeem)

Afkoppeling regenwater

 • De regenpijpen zijn afgekoppeld van de riolering
 • Het water van het dak gaat naar de rain garden en kan overlopen in het Rain(a)Way-systeem
 • Het water van het erf loopt naar het Rain(a)Way-systeem
 • Het totaal aan voorzieningen is gedimensioneerd op een bui van 20 mm per dag
 • Voor extreme situaties wordt een overloop naar de riolering aangebracht
 • Bij de dimensionering van het Rain(a)Way systeem is geen rekening gehouden met gelijktijdige infiltratie
 • Afhankelijk van de bui-intensiteit zal de afvoer pas bij buien groter dan 20 mm in werking treden.
Rain garden

Rain garden

 • De rain garden is een beplantingsstrook langs de parkeerplaats
 • De begroeiing kan goed tegen zowel natte als droge omstandigheden
 • Vanuit de rain garden infiltreert het regenwater in de bodem
 • Als de regentuin vol raakt, loopt deze over in het Rain(a)Way-systeem onder de parkeerplaats
Rain(a)Way-systeem

Rain(a)Way-systeem

 • De parkeerplaats is voorzien een Rain(a)Way-systeem
 • Dit systeem bestaat uit waterdoorlatende verharding met daaronder een berging
 • Water vanaf het erf gaat rechtstreeks naar dit systeem
 • Water vanaf het dak gaat eerst naar de regentuin, en eventueel later naar dit systeem
 • Vanuit de berging kan het water in de bodem infiltreren
 • Een deel van het Rain(a)Way-systeem bevindt zich ondergronds. Om de werking zichtbaar te maken, is er ter plekke een demo-opstelling van het systeem te bekijken

Ervaringen

De rain garden had eerst moeite om goed aan te slaan. Dat kwam mogelijk mede door de extreme weeromstandigheden in de periode na aanleg. Na twee jaar en wat extra aandacht is de rain garden goed tot ontwikkeling gekomen.

Contactgegevens Peitsman

Flensburgweg 15
9723 TN Groningen

Contactgegevens Gemeente Groningen

Willem Huizing Buiter
Duinkerkenstraat 45 Groningen