Klimaatadaptatie Euvelgunne

Peitsman

Minder regenwater naar riolering

Innovatief imago bedrijf

Bijdrage aan sponswerking watersysteem

Verbetering biodiversiteit

Groener stedelijk landschap

Bereikte effecten

Waterketen

 • 2000 m³ minder regenwater naar riolering
 • Minder rioolwateroverstortingen
 • Minder water op straat
 • De waterzuivering Garmerwolde werkt beter

Watersysteem

 • 2000 m³ regenwater infiltreert naar het ondiepe grondwater
 • Draagt bij aan de sponswerking van het watersysteem
 • Voorkomt wateroverlast als gevolg van piekafvoeren

Biodiversiteit

 • Meer insecten, planten en vogels door de verschillende soorten beplanting.

Landschap

 • Groener en ‘natuurlijker’ stedelijk landschap

Bedrijfsvoering

 • De maatregelen dragen bij aan het innovatieve imago van het bedrijf

Uitgevoerde maatregelen

 • Afkoppelen 1870 m² dak
 • Afkoppelen 884 m² erf
 • Aanleg rain garden
 • Aanleg waterdoorlatende verharding met berging (Rain(a)Way-systeem)

Afkoppeling regenwater

 • De regenpijpen zijn afgekoppeld van de riolering
 • Het water van het dak gaat naar de rain garden en kan overlopen in het Rain(a)Way-systeem
 • Het water van het erf loopt naar het Rain(a)Way-systeem
 • Het totaal aan voorzieningen is gedimensioneerd op een bui van 20 mm per dag
 • Voor extreme situaties wordt een overloop naar de riolering aangebracht
 • Bij de dimensionering van het Rain(a)Way systeem is geen rekening gehouden met gelijktijdige infiltratie
 • Afhankelijk van de bui-intensiteit zal de afvoer pas bij buien groter dan 20 mm in werking treden.
Rain garden

Rain garden

 • De rain garden is een beplantingsstrook langs de parkeerplaats
 • De begroeiing kan goed tegen zowel natte als droge omstandigheden
 • Vanuit de rain garden infiltreert het regenwater in de bodem
 • Als de regentuin vol raakt, loopt deze over in het Rain(a)Way-systeem onder de parkeerplaats
Rain(a)Way-systeem

Rain(a)Way-systeem

 • De parkeerplaats is voorzien een Rain(a)Way-systeem
 • Dit systeem bestaat uit waterdoorlatende verharding met daaronder een berging
 • Water vanaf het erf gaat rechtstreeks naar dit systeem
 • Water vanaf het dak gaat eerst naar de regentuin, en eventueel later naar dit systeem
 • Vanuit de berging kan het water in de bodem infiltreren
 • Een deel van het Rain(a)Way-systeem bevindt zich ondergronds. Om de werking zichtbaar te maken, is er ter plekke een demo-opstelling van het systeem te bekijken
Contactgegevens Peitsman

Flensburgweg 15
9723 TN Groningen

Contactgegevens Gemeente Groningen

Willem Huizing Buiter
Duinkerkenstraat 45 Groningen