Nieuws

Jury positief over Klimaatregelen Euvelgunne
12 oktober 2021
Jury positief over Klimaatregelen Euvelgunne

Jury positief over Klimaatregelen Euvelgunne

Wateroverlast als gevolg van klimaatverandering verminderen, daar draait het bij het project Klimaatregelen Euvelgunne om. Maar er is ook aandacht voor biodiversiteit, landschappelijke waarden en werkklimaat. Het juryrapport voor de Steenbreektrofee 2021 – een prijs gericht op vergroening – is hier zeer positief over:

“Bedrijventerrein Euvelgunne in Groningen is een prachtig en inspirerend voorbeeld voor de rest van Nederland."

"Op een bedrijfsterrein komen veel beleidsthema's bij elkaar. Denk aan ondernemerschap, energietransitie, klimaatadaptatie, biodiversiteit en een gezonde werkomgeving. Met een integrale aanpak van deze thema's en in samenwerking met ondernemers wordt uiteindelijk een groen, gezond en klimaatbestendig bedrijfsterrein gerealiseerd. Bedrijventerrein Euvelgunne in Groningen is een echte inspiratie in de categorie Professionals van de Steenbreektrofee 2021.”