Verbetering biodiversiteit

Natuurlijk is een bedrijventerrein geen natuurgebied. Maar natuur en bedrijven gaan wel heel goed samen. De laatste decennia komt de biodiversiteit steeds meer onder druk. Alle maatregelen om de biodiversiteit te versterken zijn daarom welkom.

Hieronder een paar voorbeelden.

Icarusblauwtje
Groene daken

Groene daken zijn kleine ecosystemen op zich. Bloeiende planten zorgen voor nectar maar ook voor beschutting voor tal van insecten. Vogels als scholekster en witte kwikstaart gebruiken groene daken veelvuldig om te broeden.

Blauwe knoop in bloei
Wadi's

Wadi’s zijn groene zones die ook zonder extra maatregelen als snel enige waarde hebben voor de biodiversteit. Ingezaaid met een gras-klavermengsel zijn het belangrijke voedselgebieden voor talloze bijen. Aangelegd als biodiversiteitswadi met een speciaal bloemenmengsel en hoogteverschillen kunnen het ware natuurgebiedjes worden.