Klimaatadaptatie Euvelgunne

ITBB

Minder regenwater naar riolering

Bijdrage dynamiek beek

Bereikte effecten

Waterketen

 • 4800 m³ minder regenwater naar riolering
 • Minder rioolwateroverstorten
 • Minder water op straat
 • RWZI Garmerwolde werkt beter

Watersysteem

 • 4800 m³ regenwater stroomt af naar de Hunze
 • Draagt bij aan de natuurlijke dynamiek van de beek

Bedrijfsvoering

 • Geen nadelige gevolgen voor de bedrijfsvoering

Uitgevoerde maatregelen

 • Afkoppelen 1442 m² dak
 • Afkoppelen 4524 m² opslag- en parkeerterrein
 • Afvoer regenwater naar oppervlaktewater
 • Mee-afkoppelen openbaar terrein

Afkoppeling regenwater

 • De regenpijpen zijn afgekoppeld van de riolering en aangesloten op een regenwaterriool
 • De straatkolken op het terrein zijn ook op het regenwaterriool aangesloten
 • Het regenwater wordt ondergronds afgevoerd naar de Hunze
Afvoer naar Hunze

Afvoer naar Hunze

 • Het regenwaterriool van ITBB loopt onder de Gotenburgweg door naar de Hunze
Afkoppeling openbaar terrein

Afkoppeling openbaar terrein

 • Het regenwaterriool van ITBB loopt langs de openbare weg. De aanwezige straatkolken zijn ook aangesloten op dit regenwaterriool.
Contactgegevens ITBB

Gotenburgweg 10
9723 TL Groningen

Contactgegevens Gemeente Groningen

Willem Huizing Buiter
Duinkerkenstraat 45 Groningen