Nieuws

Slim sturingssysteem
14 maart 2023
Slim sturingssysteem

Slim sturingssysteem

De maatregelen die de bedrijven op Euvelgunne nemen om regenwater van de riolering af te koppelen zijn al goed zichtbaar. Minder zichtbaar is het onderzoek dat daarnaast is gedaan naar DataGestuurd Rioolbeheer (DGR), maar ook dat levert wat op!

Het DGR-project heeft onderzocht hoe een slim sturingssysteem ervoor kan zorgen dat er minder verdund rioolwater naar de zuivering wordt gestuurd. Dit onderzoek is nu afgerond. De belangrijkste conclusie is dat het rioolstelsel beter beheerd kan worden met een slim meet- en regelsysteem. Voorwaarde is voldoende inzicht in het functioneren van het totale stelsel. Maatregelen om de afvoer bij Euvelgunne te beïnvloeden kunnen namelijk impact hebben op de afvoer van andere delen van het rioolstelsel.

Het eindrapport van het DGR-project vindt u hier.