Nieuws

Evaluatie 2017–2023
12 december 2023
Evaluatie 2017–2023

Evaluatie 2017–2023

De klankbordgroep heeft het project Klimaatregelen Euvelgunne over de periode 2017–2023 geëvalueerd. De evaluatie kijkt terug op de behaalde resultaten en doet een groot aantal aanbevelingen voor toekomstige projecten. Zo wil de klankbordgroep haar ervaringen graag delen. In 2024 worden bij nog een paar bedrijven maatregelen gerealiseerd.

Het evaluatierapport 2017-2023 vindt u hier.