Klimaatadaptatie Euvelgunne

Hooghoudt

Minder regenwater naar riolering

Innovatief imago bedrijf

Besparing op drinkwater

Betrokkenheid medewerkers

Bereikte effecten

Waterketen

 • Minder regenwater naar riolering
 • Minder rioolwateroverstorten
 • Minder water op straat
 • RWZI Garmerwolde werkt beter
 • Minder drinkwatergebruik

Watersysteem

 • Regenwater stroomt af naar de Hunze

Bedrijfsvoering

 • Zorgt voor een nieuw product op de markt
 • Er is een geringe besparing op de drinkwaterrekening
 •  Maatregelen dragen bij aan innovatief imago van het bedrijf

Uitgevoerde maatregelen

 • Gebruik deel regenwater voor jeneverproductie
 • Afvoer resterend regenwater naar oppervlaktewater

Afkoppeling regenwater

 • De regenpijpen zijn deels afgekoppeld van de riolering en aangesloten op een regenwaterriool
 • Het regenwaterriool loopt naar de watergang langs de Hooghoudtweg
Gebruik regenwater

Gebruik regenwater

 • Het regenwater van het dak wordt grof gefilterd
 • Dit wordt in een ondergrondse betonnen tank (6 m³) opgeslagen
 • Voor de zuivering wordt gebruik gemaakt van het Drop2Drink-systeem
 • De zuivering bestaat uit een meerdere stappen: microfiltratie (50 mu); actief-koolfiltratie; ultrafiltratie (0,03 mu); UVC-unit (30W)
 • Kwaliteitscontrole vindt plaats conform de drinkwater-richtlijnen
Contactgegevens Hooghoudt

Hooghoudtstraat 1
9723 TG  Groningen

Contactgegevens Gemeente Groningen

Willem Huizing Buiter
Duinkerkenstraat 45 Groningen