Klimaatadaptatie Euvelgunne

Hooghoudt

Minder regenwater naar riolering

Innovatief imago bedrijf

Besparing op drinkwater

Betrokkenheid medewerkers

Bereikte effecten

Waterketen

 • Minder regenwater naar riolering
 • Minder rioolwateroverstorten
 • Minder water op straat
 • RWZI Garmerwolde werkt beter

Watersysteem

 • Regenwater stroomt af naar de Hunze

Bedrijfsvoering

 • Pilot draagt bij aan innovatief imago van het bedrijf

Uitgevoerde maatregelen

 • Pilot om regenwater voor jeneverproductie te gebruiken
 • Afvoer resterend regenwater naar oppervlaktewater

Afkoppeling regenwater

 • De regenpijpen zijn deels afgekoppeld van de riolering en aangesloten op een regenwaterriool
 • Het regenwaterriool loopt naar de watergang langs de Hooghoudtweg
Pilot gebruik regenwater

Pilot gebruik regenwater

 • Het regenwater van het dak wordt grof gefilterd
 • Dit wordt in een ondergrondse betonnen tank (6 m³) opgeslagen
 • Voor de zuivering wordt gebruik gemaakt van het Drop2Drink-systeem
 • De zuivering bestaat uit een meerdere stappen: microfiltratie (50 mu); actief-koolfiltratie; ultrafiltratie (0,03 mu); UVC-unit (30W)
 • Kwaliteitscontrole vindt plaats conform de drinkwater-richtlijnen
 • De pilot is geslaagd en een eerste batch jenever is gebrouwen
Contactgegevens Hooghoudt

Hooghoudtstraat 1
9723 TG  Groningen

Contactgegevens Gemeente Groningen

Willem Huizing Buiter
Duinkerkenstraat 45 Groningen