Nieuws

Euvelgunne speelt in op dreigend drinkwatertekort
27 september 2022
Euvelgunne speelt in op dreigend drinkwatertekort

Euvelgunne speelt in op dreigend drinkwatertekort

De drinkwaterbedrijven komen met alarmerende berichten over een dreigend tekort aan drinkwater. Groningen is een van de gebieden waar de nood het hoogst is. Er zijn nieuwe drinkwaterbronnen nodig en men moet zuiniger omgaan met de bestaande bronnen. Op Bedrijventerrein Euvelgunne wordt bij een aantal bedrijven het drinkwaterverbruik al verminderd door de toiletten te spoelen met regenwater. In plaats van drinkwater wordt ook regenwater ingezet als koelwater. En er is een pilot geweest om zelfs jenever uit regenwater te brouwen.

Ook de komende periode blijven we ons inzetten om het drinkwatergebruik waar mogelijk te verminderen en om regenwater als alternatieve bron in te zetten. Daarmee laten we zien dat ook de bedrijven hun steentje kunnen bijdragen aan het verminderen van een dreigend drinkwatertekort.