Klimaatadaptatie Euvelgunne

Perkin Elmer

Minder regenwater naar riolering

Innovatief imago bedrijf

Bijdrage dynamiek beek

Besparing op drinkwater

Betrokkenheid medewerkers

Bereikte effecten

Waterketen

 • Flinke bijdrage aan de ontlasting van de riolering op het bedrijventerrein

Watersysteem

 • 800 m³ regenwater stroomt af naar de Hunze
 • Draagt bij aan de natuurlijke dynamiek van de beek

Medewerkers

 • Zien en ervaren dagelijks de besparing op drinkwater; zij kunnen dit onder de aandacht brengen bij klanten

Bedrijfsvoering

 • Er is een besparing op de drinkwaterrekening (€ 2000,- per jaar)
 • Maatregelen dragen bij aan innovatief imago van het bedrijf

Uitgevoerde maatregelen

 • Afkoppelen 3.535 m² dak
 • Afkoppelen 4.085 m² erf
 • Gebruik dakwater voor koeling en toiletspoeling

Afkoppeling regenwater

 • De regenwaterafvoeren van dak en erf worden afgekoppeld van de riolering
Gebruik dakwater

Gebruik dakwater

 • 1000 m³ van de beschikbare 1830 m³ van het dakwater wordt benut
 • De regenwaterafvoer van een deel van het dak wordt aangesloten op een eenvoudige zuivering
 • Na zuivering gaat het naar drie ondergrondse tanks
 • Een deel van het gezuiverde water gaat naar de toiletgroepen (10 toiletten)
 • Een deel van het gezuiverde water gaat naar de koelinstallatie
Afvoer naar Hunze

Afvoer naar Hunze

 • Het deel van het regenwater dat niet wordt benut, wordt ondergronds afgevoerd naar de Hunze
Contactgegevens Perkin Elmer

Rigaweg 22
9723 TH Groningen

Contactgegevens Gemeente Groningen

Willem Huizing Buiter
Duinkerkenstraat 45 Groningen