Minder regenwater naar riolering

Vroeger kwam al het regenwater van daken en erven in de riolering terecht. Nu willen we dat niet meer. Door de klimaatverandering valt er namelijk gemiddeld 20% meer neerslag. Die neerslag valt deels in de winter, maar in de zomer komen er steeds meer hevige stortbuien. Daardoor raakt de riolering overbelast, met alle gevolgen van dien.

De maatregelen die we in dit project nemen dragen eraan bij dat er minder regenwater naar de riolering gaat. Het regenwater wordt zoveel mogelijk gebruikt, of wordt naar het grondwater of oppervlaktewater afgevoerd.

Putdeksel straatkolk bij BMN
Voordelen

Als er minder regenwater in het riool komt:

  • Komt er minder vaak rioolwater op straat te staan
  • Zijn er minder riooloverstortingen
  • Kan de waterzuivering beter zijn werk doen

Met name als er veel water in een keer valt, kan het systeem zijn werk niet meer doen en treedt er overlast op.

We hebben uitgerekend dat we op Euvelgunne tenminste 180.000 m² moeten afkoppelen om in de toekomst problemen te voorkomen. Maar meer is natuurlijk ook goed.

Met de maatregelen bij de bedrijven die nu meedoen hebben we al 73.380 m² kunnen afkoppelen. Dat is 41% van de totale behoefte. In 2023 wordt naar verwachting nog eens 59.000 m² afgekoppeld.