Klimaatadaptatie Euvelgunne

UTS Van Hoek

Minder regenwater naar riolering

Innovatief imago bedrijf

Bijdrage aan sponswerking watersysteem

Groenere werkomgeving

Prettiger binnenklimaat

Bereikte effecten

Waterketen

 • 3800 m³ minder regenwater naar riolering
 • Minder rioolwateroverstortingen
 • Minder water op straat
 • De waterzuivering Garmerwolde werkt beter

Watersysteem

 • 3800 m³ regenwater infiltreert naar het ondiepe grondwater
 • Draagt bij aan de sponswerking van het watersysteem
 • Voorkomt wateroverlast als gevolg van piekafvoeren

Bedrijfsvoering

 • De maatregelen geven het bedrijf een innovatieve uitstraling

Klimaat

 • Afvangen van fijnstof
 • Positieve invloed op buitenklimaat door verdamping
 • ’s Zomers koeler in de hal door schaduwwerking

Medewerkers

 • Prettiger binnenklimaat door lagere temperatuur in de hal
 • Groenere werkomgeving

Biodiversiteit

 • Beplanting met klimplanten draagt bij aan de lokale biodiversiteit (insecten)

Uitgevoerde maatregelen

 • Afkoppelen 2.450 m² dak
 • Afkoppelen 2.507 m² erf
 • Aanleg infiltratieriool
 • Aanleg infiltratiesloot

Afkoppeling regenwater

 • Het regenwater van dak en erf wordt via een infiltratieriool naar een infiltratiesloot geleid
 • Het totaal aan voorzieningen is gedimensioneerd op een bui van 20 mm per dag
 • Voor extreme situaties wordt een overloop naar de riolering aangebracht
 • Bij de dimensionering is geen rekening gehouden met gelijktijdige infiltratie
 • Afhankelijk van de bui-intensiteit zal de afvoer pas bij buien groter dan 20 mm in werking treden.
Infiltratieriool

Infiltratieriool

 • Het regenwater van dak en erf wordt eerst naar een infiltratieriool geleid
 • Het infiltratieriool bestaat uit Permeobuizen
 • Vanuit de Permeobuizen infiltreert de first flush van het regenwater in de bodem
 • Bij grotere hoeveelheden gaat het water naar een infiltratiesloot
Infiltratiesloot

Infiltratiesloot

 • Aan de achterkant van het erf is een infiltratiesloot aangelegd
 • Bij grotere hoeveelheden neerslag (> 3 mm) komt teveel aan afgekoppeld regenwater vanuit het infiltratieriool in de sloot
 • Vanuit de infiltratiesloot infiltreert het regenwater naar het watersysteem
 • Met een minimaal ruimtegebruik kan zo maximaal regenwater worden afgekoppeld
 • Voor extreme hoeveelheden neerslag is er een overloop naar de riolering
Gevelbeplanting

Gevelbeplanting

 • De zuidwest-gevel is bespannen met gaas waar klimplanten tegenop groeien
Contactgegevens UTS Van Hoek

Emdenweg 2
9723 TB Groningen

Contactgegevens Gemeente Groningen

Willem Huizing Buiter
Duinkerkenstraat 45 Groningen