Klimaatadaptatie Euvelgunne

Salomon's Bedrijfshal

Minder regenwater naar riolering

Bijdrage aan sponswerking watersysteem

Verkoeling buitenklimaat

Verbetering biodiversiteit

Groene werkomgeving

Positief effect waarde pand

Bereikte effecten

Waterketen

 • 1800 m³ minder regenwater naar riolering (90%)
 • Minder rioolwateroverstorten
 • Minder water op straat
 • De waterzuivering Garmerwolde werkt beter

Watersysteem

 • 1800 m³ regenwater infiltreert naar het ondiepe grondwater
 • Draagt bij aan de sponswerking van het watersysteem
 • Voorkomt wateroverlast als gevolg van piekafvoeren

Klimaat buiten

 • De wadi warmt de omgeving minder snel op dan verhard oppervlak
 • Door de verdamping van de planten is er in de zomer sprake van een verkoelend effect

Biodiversiteit

Meer insecten en planten. Door de verschillen in microklimaat en het grote aantal waardplanten is er een grote bijdrage aan de lokale biodiversiteit

Landschap

Positief ervaren door het ‘natuurlijke’ karakter

Medewerkers

Prettige groene werkomgeving

Bedrijfsvoering

De verzorgde omgeving heeft mogelijk een positief effect op de waarde van het pand

Uitgevoerde maatregelen

 • Afkoppelen 2.500 m² dak
 • Aanleg biodiversiteitswadi
 • Inzaai bloemrijk mengsel

Afkoppeling regenwater

 • De regenpijpen zijn buiten het pand afgekoppeld van de riolering
 • Via een smalle greppel stromen ze uit in de wadi
Wadi

Wadi

 • Een smalle greppel leidt het water naar de wadi aan de voorkant van het pand
 • Maximale diepte 50 cm – mv; oppervlakte 160 m²
 • Totale bergingscapaciteit 66 m³
 • Overstort naar riolering bij buien >> 25 mm/4 uur (ontwerp)
 • Geen grondverbetering toegepast
Salomons bedrijfshal - biodiversiteit

Maatregelen biodiversiteit

 • Inzaai bloemrijk mengsel
Contactgegevens Salomon's Bedrijfshal

Gotenburgweg 24
9723 TL Groningen

Contactgegevens Gemeente Groningen

Willem Huizing Buiter
Duinkerkenstraat 45 Groningen